Prihlásiť

NOVITECH Banská Bystrica, s. r. o.

 

SMP

Systém mobilného predaja – SMP je komplex hardvérových a softvérových prostriedkov, ktoré ako celok umožňujú obchodnému zástupcovi (OZ) spoločnosti realizovať distribúciu a predaj tovaru priamo v teréne. Popis jednotlivých prostriedkov – cez hlavné menu.

 

 

Oblasti uplatnenia   Charakteristika riešenia  

Dátové rozhranie

 

Cieľovou skupinou používateľov SMP sú obchodné spoločnosti zaoberajúce sa distribúciou tovaru:

  • tabakové výrobky a doplnkový tovar
  • potraviny a mraziarenský tovar
  • cukrovinky
  • drogistický tovar
  • elektrotechnické výrobky a súčiastky
  • priemyselný tovar
  • autodoplnky
  • ...

 

OZ má v teréne každý deň aktuálne informácie o svojich zákazníkoch, o stave mobilného skladu a o pohľadávkach voči týmto zákazníkom.

OZ na konci predajného dňa odovzdáva informácie o predaji do firemného ekonomického systému.

OZ pracuje s mobilným skladom offline – nie je pri predaji obmedzovaný kvalitou signálu mobilného operátora v mieste predaja.

Obsluha SMP je praktická, spoľahlivá, užívateľsky prívetivá

 

 

SMP umožňuje automatizovaný prenos údajov do a z nadradeného ekonomického softvéru firmy. V súčasnosti je dátové rozhranie definované s týmito firemnými ekonomickými softvérmi (ERP):

SPIN

POHODA

OMEGA

SRS

PROLUC

 

 Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.

Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.sk www.pohodaplus.sk