Prihlásiť

NOVITECH Banská Bystrica, s. r. o.

 

SW

Vlastnosti aplikácie na prenosnom počítači:

 • Číselníky (zoznamy) tovarových položiek a odberateľov
 • Evidenciu skladu na aute
 • Evidenciu pohľadávok (saldo konto)
 • Tlač daňových dokladov (faktúra so splatnosťou, úhrada faktúry v hotovosti, predaj v hotovosti, denná uzávierka, intervalová uzávierka, výber z pokladne, vklad do pokladne)
 • Tlač zostáv (dodací list, príjem tovaru, výdaj tovaru, reklamačný protokol, vrátenie tovaru, stav skladu, denná správa, ponukový list...)
 • Systém zliav – vo forme cenových hladín, množstevných zliav, zákazníckych zliav
 • Inventúra skladu
 • Prípadné ďalšie funkcie dopracované na požiadanie dodatočne

Dátové rozhranie:

SMP umožňuje automatizovaný prenos údajov z/do informačného systému spoločnosti (ERP).

Prenos údajov medzi SMP a ERP:

 • Exportné súbory z ERP – zoznam odberateľov, zoznam skladových kariet, zoznam aktuálnych pohľadávok
 • Importné súbory do ERP – výdajky, daňové doklady, tržba, denná uzávierka...
 • Webové služby

 

Realizované dátové rozhrania:

 • ERP SPIN - Asseco Solutions
 • ERP POHODA -  Stormware
 • ERP OMEGA - Kros
 • ERP SRS - Emel
 • ERP PROLUC - Infopro
 • Prípadné ďalšie ERP dopracované na požiadanie dodatočne